Moudrá tykev Vás zve srdečně i s Jarkem Doleželem a Lucií Moí Rou na

KAKAOVOU CEREMONII s vibracemi ELFÍ HARFY A TIBETSKÝCH MÍS.

To vše se koná dne 22. 9. 2021 od 18.30. do 21.00., v přívětivém meditačním prostoru TERÁPKO na Praze 7, Dukelských Hrdinů 969/6.

Budeme si užívat radost, pohodu a uklidnění ze spojení chuti vynikajícího mexického kakaa s tóny elfí harfy a dalších nástrojů. Lucy Moi Ra❤️
Počet míst je omezen, cena: 350,- Kč.

vstupenky k dispozici na: www.vzdelavani-osveta.eu

Kakaová ceremonie s jógou a relaxací

V jógovém centru Jóga HK v Hradci Králové
1.10. v 18 hodin

Přijďte si námi vychutnat ceremoniální kakao z Mexika a poznat jeho přínos pro tělo, srdce a mysl v kombinaci se cvičením jógy pod vedením Jiřiny Pořízkové. Na závěr se uvolníme v kouzelném rytmu šamanských bubnů.

Cena: 500 Kč
Registrace na jar.dolezel@gmail.com

„Léčitelství zde bylo odpradávna,“ říká pro Celostní medicínu specialista na pravěké a starověké kultury, vystudovaný archeolog a dnes badatel, překladatel a historik Jaroslav Doležel. K jeho největším profesním vášním patří historie a náboženství starověkého předního Východu, především Sumerů.
celostnimedicina.cz/leceni-a-d

Bylo pravěké umění inspirováno změněnými stavy vědomí?
Mnohé z pravěkých kultur po sobě zanechaly dechberoucí umělecká díla, z nichž mnohá vstoupila i do učebnic dějepisu. Při pohledu na nástěnné malby v tureckém neolitickém sídlišti Çatalhöyük, bohatě zdobené nádoby kultury Cucuteni-Trypilja nebo rytiny v irské megalitické hrobce New Grange si musíme položit otázku, odkud se tyto motivy vzaly a jak je možné, že se některé z nich tak často opakují.
suenee.cz/bylo-praveke-umeni-i

Rondely - posvátné stavby českého pravěku
Po celém světě se nacházejí významná pravěká posvátná místa, která vypovídají o víře a způsobech jejího vyjádření tehdejších lidí. Některá jsou velmi stará, až 12 tisíc let, jiná jsou mnohem mladší. Vzniklo o nich také nepřeberné množství teorií a výkladů jejich pravého účelu. Málokdo však ví, že podobné svatyně se nacházely i na našem území, především na jižní Moravě a v úrodné části českého Polabí a Povltaví.
suenee.cz/rondely-posvatne-sta

Nebeské cesty ve starověké Mezopotámii (šestidílný seriál)
Nad vyprahlou, rovnou krajinou dnešního Iráku se tu a tam tyčí nízké i vyšší kopečky lidově nazývané telly. Nejedná se ale o žádné přírodní vrcholky, nýbrž o pozůstatky dávných měst starověkých Sumerů, Akkaďanů, Babyloňanů a Assyřanů. Všechny tyto národy uctívaly podobný panteon božstev, kterým ve svých chrámech přinášely bohaté oběti v podobě zvířat a potravin.
suenee.cz/nebeske-cesty-ve-sta

Anunna - bytosti z hvězd v sumerských textech
Anunna, známí též jako Anunnaki, jsou ústředními postavami vyprávění o dávných návštěvnících z kosmu, kteří přistáli na naší planetě, stvořili lidstvo, darovali mu civilizaci a zanechali po sobě stopy v legendách mnohých národů. Jsou to právě sumerské a babylonské texty hemžící se nespočetnými bohy, monstry a polobožskými hrdiny, jenž daly světu pojmenování těchto starodávných astronautů.
suenee.cz/anunnaki-bytosti-z-h

Pravěké kořeny šamanismu
Šamanismus je považován za nejstarší formu vyjádření duchovních praktik a představ rozšířenou, v té či oné obdobě, po celém světě. To potvrzují i archeologické nálezy, především výjimečné pohřby vybavené nezvyklými artefakty, které lze přímo spojit s obřady a zvyklostmi sibiřských kmenů nebo původních obyvatel Jižní a Severní Ameriky.
suenee.cz/praveke-koreny-saman

NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.