Follow

Doporučujem!!! Ako si chrániť energiu pred vycucávaním od egregora GMS (globálno-mocenský systém), vysvetlenie princípu a spôsobu, ako človek nevedome kŕmi tohto netvora!.....

Sledujte „2020 06 01 - J.Chvátal 215 Matice reality a úloha Pozorovatele II“ v službe YouTube youtu.be/GvOq_oCaaJg

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.