Hana Sar Blochová, Moudrost Egypta se znovu probouzí: "Když poslední zasvěcenci pradávného Egypta opouštěli chrámy moudrosti, věděli, že se v zákonitý čas opět navrátí a budou znovu lidstvu předávat učení, napomáhající k vzestupu jeho vědomí. Naposledy v tomto duchu působil egyptský zasvěcenec Ježíš, jenž odešel z Egypta, aby duchovně pozdvihl krajiny Předního Východu...."
youtube.com/watch?v=iAp9Q0uDEM

NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.