Follow

DIGITÁLNÍ MĚNU MÁME UŽ TEĎ A KDYBY SE JÍ NEDĚLALA ZBYTEČNÁ MEDIÁLNÍ AUREOLA, TAK BY S NÍ NIKDO NEMĚL PROBLÉM. JE TOTIŽ V MNOHA OHLEDECH PROSTĚ PRAKTICKÁ...

... PROBLÉM NASTANE...
...AŽ BUDE J E N O M D I G I T Á L N Í M Ě N A . . .

...PROTOŽE PAK ŘÍDÍ VAŠE PENÍZE TEN, KDO SEDÍ U TOHO SPRÁVNÉHO POČÍTAČE...

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.