Follow

ASI NÁM DÍKY PANU SENÁTOROVI "PŘIBUDE" ŠIKANÓZNÍCH ŽÁDOSTÍ...

...NA KTERÉ PAK TÍM PÁDEM NIKDO NEBUDE MUSET ODPOVÍDAT...

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.