Follow

Témata týkající se Covidu přerůstají mé stávající projekty, a proto se zrodil nový, 7. projekt s názvem Zdravá společnost. Pokud tě téma transformace naší společnosti zajímá, více najdeš zde: arielrea.cz/projekt-zdrava-spo

· · Web · 1 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.