Follow

Pro muže je obrovsky oblažující a léčivé, když se miluje se ženou, která se raduje z jeho sexuálnosti. Pak jej totiž přijímá v jeho nejhlubším principu.

V současnosti je nejčastějším mužským nádorem rakovina prostaty. Vzniká tehdy, když muž svou sexualitu dostatečně nepřijímá, když se z ní neraduje, když ji plně nežije. A také tehdy, když jeho sexualitu a sexuálnost nepřijímá jeho partnerka.

V novém článku se můžeš inspirovat k radostnějšímu prožívání sexuality arielrea.cz/sexualni-nevolnict

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.