Follow

Důležitý pojem anthroposofie, kterou založil Rudolf Steiner. Waldorfská škola.

Anthroposofie jak uváděl Steiner není "moudrost o člověku" ale "vědomí svého lidství"

České stránky anthroposof.cz

knihy na téma anthroposofie lze koupit na adrese:

franesa.cz

Rudolf Steiner je spojen i s rosenkruciánstvím a tedy dnešním pokračovatelem - A.M.O.R.C.

Arthur Zajonc, vědec který věří, že věda není oddělena od života, ale je její součástí. Studoval R. Steinera do hloubky.

· · Web · 1 · 0 · 1

@leos Bohužel, málo vědí lidé o Rudolfu Steinerovi, když už o něm ví, často si špatně překládají jeho přínosné poznatky, špatně jsou pak uváděny v praxi.

Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.