Follow

tvurcikridel.cz

wingmakers.com

Můj komentář:

To co nás spojuje, je vědomí. Vše ostatní může rozdělovat. Hledání cesty, stejného kořene, co nás všechny napájí.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.