Follow

Existuje nějaké forum pro česky mluvící, kde by se dalo mluvit o psychických schopnostech, běžných jako je třeba empatie a zvýšená citlivost, hledal jsem na googlu a našel pouze v angličtině, reddit r/Empaths, zajímá mě ale česká komunita

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.