Follow

janamucherl.cz/7-znaku-ze-jste

Můj komentář:

Český internet je podle vyhledávače tímto pojmem zasažen málo.

Empatie - bude to právě empatie a
uvědomování si své reality v ohledu na uvědomované okolí, která vytvoří lepší svět.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.