Follow

The Consciousness of Reality

James B. Glattfelder

link.springer.com/chapter/10.1

Něco pro znající angličtinu, případně překladač.

Přidávám přeložený abstract googlem translatorem.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.