Follow

Nehorázné chování českého lékaře a sestry k pacientce
Nehorázné chování lékaře a sestřičky
k pacientce. Za tohle by tomuto lékaři
měla být okamžitě odebrána licence a sestra za to vyhozena.
otevrisvoumysl.cz/nehorazne-ch

Sign in to participate in the conversation
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.