Home to 1.22K users
Who published 10K posts

Administered by:

Contact:

sit@nastub.cz

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Udržujme společně bezpečný mediální prostor založený na základních lidských právech a svobodách s respektem k sobě samým i svým oponentům.
  2. Trollům a spammerům vstup zakázán.
  3. Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.
  4. Zachovejte prosím náboženskou a politickou neutralitu ve svých příspěvcích. NášFace si chce zachovat tvář neutrálního prostoru, kde není protěžována žádná politická strana, politická osoba či náboženský směr.
  5. Za obsah příspěvku na zdi odpovídá jeho autor.
  6. Pokud se čtenář domnívá, že příspěvek na zdi autora porušuje Základní listinu práv a svobod a je tedy v rozporu s pravidly této skupiny, může jej NAHLÁSIT moderátorům.
Respektujeme Základní listinu práv a svobod.