Some ground rules.

These are set and enforced by the nasface.cz moderators.

  1. Udržujme společně bezpečný mediální prostor založený na základních lidských právech a svobodách s respektem k sobě samým i svým oponentům.
  2. Trollům a spammerům vstup zakázán.
  3. Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.
  4. Zachovejte prosím náboženskou a politickou neutralitu ve svých příspěvcích. NášFace si chce zachovat tvář neutrálního prostoru, kde není protěžována žádná politická strana, politická osoba či náboženský směr.
  5. Za obsah příspěvku na zdi odpovídá jeho autor.
  6. Pokud se čtenář domnívá, že příspěvek na zdi autora porušuje Základní listinu práv a svobod a je tedy v rozporu s pravidly této skupiny, může jej NAHLÁSIT moderátorům.
  7. Podpořte prosím svobodný přístup k informacím na neziskovém projektu NasFace.cz platbou na transparentní účet 2202030573 / 2010 nebo na https://blog.nastub.cz/donate. Sledujte videa na https://NasTub.cz