Každý odpovídá za své osobní údaje sám za sebe. Je jen na každém uživateli, jaké údaje o sobě poskytne.
NášFace: sociální síť

Nesouhlasím s vaším názorem, ale udělám všechno pro to, abyste jej mohl říkat.